CENNIK

Ceny obowiązują od 01 stycznia 2021

 

Czesne miesięczne - opłata stała 860,00 zł /dla dzieci zamieszkałych w mieście Rybnik, nie ulega zwrotowi z tytułu nieobecności dziecka w żłobku/

Czesne miesięczne - opłata stała 1.170,00 zł /dla dzieci zamieszkałych poza miastem Rybnik, nie ulega zwrotowi z tytułu nieobecności dziecka w żłobku/

Informujemy, że nasz żłobek otrzymał dotację z programu Maluch 2020+ w kwocie 135,00 zł na każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania. Dlatego w roku 2020 w/w opłaty będą jeszcze dodatkowo pomniejszone o kwotę dotacji.

 

Wyżywienie dzienne - 9,00 zł /opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku/ w tym:

- pierwsze śniadanie      - 2,00 zł

  drugie śniadanie         

- obiad                           - 6,00 zł

- podwieczorek               - 1,00 zł

 

Opłata coroczna - 200,00 zł /płatne w dwóch ratach po 100,00 zł  we wrześniu i marcu/ dotyczny zakupu zabawek z certyfikatem, drobnych remontów, zakupów pomocy dydaktycznych do zajęć, wg. Montessori, środki pielęgnacyjne - kremy, chusteczki.

 

Wpisowe - 300,00 zł

 

Opłata dodatkowa za każde rozpoczynające się pół godziny spóźnienia po godzinie 17:00 - 20,00 zł

 

Powrót do góry

Powered by I-Quick - Smart ideas, Brilliant solutions

20

12